Trang chủ / Người đẹp / Người đẹp Trung Quốc / TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)

TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TouTiao 2016-12-24
Người mẫu: Lisa – Aili Sha (爱丽莎)
Tổng số ảnh: 25 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 176MB
Kích cỡ ảnh: 3456×5184
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive

Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-001 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-002 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-003 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-004 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-005 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-006 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-007 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-008 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-009 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)
Image MrCong.com-TouTiao-2016-12-24-Lisa-Aili-Sha-010 in post TouTiao 2016-12-24: Người mẫu Lisa (爱丽莎) (26 ảnh)

Close [X]