Trang chủ / Cuộc sống / Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)

Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)

Vào năm 1909, một nhân viên ngân hàng người Pháp Albert Kahn cảm thấy quá chán khi suốt ngày chỉ thấy ảnh đen trắng ở khắp nơi. Vì vậy ông đã đầu tư cho 4 nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp ảnh màu, bốn người này bao gồm Leon Gimpel, Stephane Passet, Georges Chevalier, và Auguste Leon. Và vào năm 1914, bốn nhiếp ảnh gia này đã dừng chân tại Paris và họ bắt đầu chụp lại những khoảnh khắp đẹp của thành phố và cho ra những bức ảnh màu mà bạn sẽ thấy ngay sau đây:

Image 567204d801418 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204db59e85 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204de0ac9b in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204e069aae in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204e301e04 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204e588f47 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204e82735c in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204ea7d4c7 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204ed02f1b in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204ef89cb7 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204f24e8f7 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204f633a35 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204f89aaa7 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204fb1fc2a in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567204fe0ccf3 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672050088e52 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205031a860 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 56720505b482a in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672050829e2d in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672050a8d9bf in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672050d26d4f in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205103d02a in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205129e52f in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205152b0b6 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 56720517bd4b1 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672051a3005f in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672051ca8eb2 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672051f1559c in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672052a3b16f in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672052ca82b6 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672052fe4ecc in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205324f3af in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 56720534bd7ea in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 56720537b95b6 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672053a93b4f in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672053d142f8 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672053fae176 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205427ab1b in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672054538071 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205481d48c in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672054aafe83 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672054d35255 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672054fd0f57 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 56720552b7579 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205554ba84 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 567205581cc97 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672055a7ffe3 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672055d22f7d in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672055fb9296 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672056261e3c in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 56720564c84aa in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672056714787 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 56720569bac4c in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672056c34f8c in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)
Image 5672056edfb66 in post Thành phố Paris 100 năm trước trông như thế nào? (55 ảnh)

Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)