Trang chủ / Người đẹp / Người đẹp Trung Quốc / TGOD 2014-11-15: Người mẫu Sunny (晓茜) (79 ảnh)

TGOD 2014-11-15: Người mẫu Sunny (晓茜) (79 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TGOD 2014-11-15
Người mẫu: Sunny – Xiao Qian (晓茜)
Tổng số ảnh: 79 ảnh
Dung lượng: 324MB
Kích cỡ ảnh: 2400×3600
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive