PhotoChips Vol.97: Shaany (60 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: PhotoChips Vol.97
Người mẫu: Shaany
Tổng số ảnh: 60 ảnh
Dung lượng: 216MB
Kích cỡ ảnh: 2333×3500
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: AnonFiles