MF Vol.003: Người mẫu HaaNi (哈妮) (41 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: MF Vol.003
Người mẫu: HaaNi (哈妮)
Tổng số ảnh: 40 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 187MB
Kích cỡ ảnh: 3648×5472, 4000×6000
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive