MF Vol.001: Người mẫu 糯米甜宝宝 (55 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: MF 2016-08-14 No.001
Người mẫu: 糯米甜宝宝 (Nuo Mi Tian Bao Bao)
Tổng số ảnh: 54 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 230MB
Kích cỡ ảnh: 3600×5400
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive