Trang chủ / Động vật / Khoảnh khắc đáng yêu của gấu trúc đỏ (5 ảnh gif)

Khoảnh khắc đáng yêu của gấu trúc đỏ (5 ảnh gif)

Gấu trúc đỏ, còn được gọi là Cáo lửa hay Gấu trúc nhỏ, là loài động vật có vú ăn cỏ, đặc biệt là ăn lá tre. Nó nhỉnh hơn mèo nhà một chút. Đây là loài đặc hữu của dãy núi Himalaya ở Bhutan, Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Myanma và Lào.

Image www.i2Fun.com_56171b1a9784b in post Khoảnh khắc đáng yêu của gấu trúc đỏ (5 ảnh gif)

Image www.i2Fun.com_56171b272face in post Khoảnh khắc đáng yêu của gấu trúc đỏ (5 ảnh gif)

Image www.i2Fun.com_56171b329372c in post Khoảnh khắc đáng yêu của gấu trúc đỏ (5 ảnh gif)

Image www.i2Fun.com_56171b3d028f9 in post Khoảnh khắc đáng yêu của gấu trúc đỏ (5 ảnh gif)

Image www.i2Fun.com_56171b4b089da in post Khoảnh khắc đáng yêu của gấu trúc đỏ (5 ảnh gif)

Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)