Trang chủ / Động vật / Khoảnh khắc con trăn nuốt gọn một con vẹt to lớn (4 ảnh)

Khoảnh khắc con trăn nuốt gọn một con vẹt to lớn (4 ảnh)

Một nhiếp ảnh gia đã vô tình chộp được cảnh tượng này tại khu du lịch Agnes Waters, Australia. Chú vẹt khá to cũng không tránh khỏi cái chết đau đớn khi bị một con trăn quấn lấy và nuốt trọn.

Image 5671faa3d28e3 in post Khoảnh khắc con trăn nuốt gọn một con vẹt to lớn (4 ảnh)
Image 5671faa7255e1 in post Khoảnh khắc con trăn nuốt gọn một con vẹt to lớn (4 ảnh)
Image 5671faa9baf2e in post Khoảnh khắc con trăn nuốt gọn một con vẹt to lớn (4 ảnh)
Image 5671faac82f46 in post Khoảnh khắc con trăn nuốt gọn một con vẹt to lớn (4 ảnh)

Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)