Trang chủ / Hài hước / Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)

Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)

Không rõ bạn nào đã chỉnh sửa ảnh với photoshop để cho ra bộ ảnh vô cùng khó đỡ này và lan truyền trên Facebook. Cảnh tượng Taylor Swift bán bún ốc hay Britney Spears bán bún chả ngoài chợ đã khiến người xem không thể nhịn cười!

Image anh-hai-huoc-cac-sao-quoc-te-ban-hang-rong-001 in post Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)
Image anh-hai-huoc-cac-sao-quoc-te-ban-hang-rong-002 in post Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)
Image anh-hai-huoc-cac-sao-quoc-te-ban-hang-rong-003 in post Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)
Image anh-hai-huoc-cac-sao-quoc-te-ban-hang-rong-004 in post Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)
Image anh-hai-huoc-cac-sao-quoc-te-ban-hang-rong-005 in post Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)
Image anh-hai-huoc-cac-sao-quoc-te-ban-hang-rong-006 in post Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)
Image anh-hai-huoc-cac-sao-quoc-te-ban-hang-rong-007 in post Khi các ngôi sao quốc tế sang Việt Nam bán hàng rong (7 ảnh)

Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)