Trang chủ / Người đẹp / Người đẹp Trung Quốc / KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)

KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)

Người đẹp Trung Quốc Yi Sha (伊莎) đến từ thành phố Quảng Châu, cô cao 1m72 và có số đo ba vòng là 86-62-88.

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: KelaGirls 2017-08-06
Người mẫu: Yi Sha (伊莎)
Tổng số ảnh: 24 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 513MB
Kích cỡ ảnh: 4912×7360
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire (Part 1)

Download link: MediaFire (Part 2)

Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-001 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-002 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-003 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-004 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-005 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-006 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-007 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-008 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-009 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)
Image KelaGirls-2017-08-06-Yi-Sha-MrCong.com-010 in post KelaGirls 2017-08-06: Người mẫu Yi Sha (伊莎) (25 ảnh)

Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)