Haru – A day for you Vol.1 – Moon Night Snap (63 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: Moon Night Snap A day for you Vol.1
Người mẫu: Haru
Tổng số ảnh: 29 ảnh + 34 uncensored pics
Dung lượng: 980MB
Kích cỡ ảnh: 6000px
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire