Trang chủ / Cuộc sống / Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)

Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)

Hồ Baikal là hồ lâu đời nhất trên thế giới, và cũng là hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 20% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng quanh năm trên bề mặt thế giới. Baikal cũng là hồ sâu nhất và nằm trong số các hồ có nước trong nhất trên thế giới. Hồ có diện tích 1.642 m, nó nằm ở phía nam Siberi thuộc Nga, giữa tỉnh Irkutsk ở phía tây bắc và nước Cộng hòa Buryatia ở phía đông nam.
Hồ Baikal là nơi sinh sống của hơn 1.700 loài động thực vật, hai phần ba trong số đó không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Nơi đây có nhiệt độ rất thấp, mùa đông có nhiệt độ tối thiểu trung bình là âm 19 °C, và tối đa vào mùa hè chỉ 14 °C.
Hồ Baikal được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1996.

Image db6e07b7645ff0398b1c350267a72d17 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 09f84338b0b790871b007d6f33b0e0c0 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 4854dadf817d6430e04eb2e89691cb8d in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 442eca3fca8c5b3152e982a3ec51a7c3 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 60f0dbb61c09eca9e8f055d496e91eae in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image b4a0948e9c064c2d6d63da939c400fe0 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image b31bb96ba926401c5999455aad7fad5f in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 74fe84d7e5cd2046739b14089ee36233 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 9d376bb5950ff1a4b610940e544f0519 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image ad2be96ccf0a48000499314614e9e297 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image f3a989fdd340bc3f4d198ad033ddc99b in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 78698446a7970e593e84f3acb27d72ca in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 23f3aac6ef961db67384166115f4f9c2 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image bef84ba3833d12b026af4588bef05fd4 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image e147432e30d2fa0b70c32475b2786dc7 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 2dba3f60724f06dbf541b0d1ca0f4aa5 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image ed9820333b30bc9ef4067f8a94992cf5 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 0d591355cf9952ef3169771a7e473a9a in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 05e5f21e820584b76d989c4685a36eab in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 5de8e150b2c5b5bf1cab2343b9364cf7 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image a1804633ba40190081841b5023414257 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image aa3e196d21bb46faf0813b3deaec219c in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 05bcba03ad38ebe98759f6602dc8b7ca in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image ec0231e35b9b115c75e010d02e41996e in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 94b67e0449ab5b4416a6c5f22cd1a99f in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 1c83b8a14190f0815e7fdda08c7328b0 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 3ffb21fee9f5040ed6b8352eb1746ddf in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 1c034e836e0ee142fbe0790f776e74a8 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 4583662ecaa738d52db21e17bde23d3b in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 3a716f8796a47fab32fa9d0f85224185 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 674c21dec7423994f48cc418bb25393a in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 0f1991e36cc1b9c8accdd20a4085ea45 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image cb8a75279e01c2345cd4b87c2ba84dc5 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image 443cfeac69cebb92d4d69772870d3dc8 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)
Image e52b1d4ebf6ccdd0005c5e3136399e11 in post Du lịch qua ảnh: Hồ Baikal, Nga (35 ảnh)

Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)