Home / Người đẹp / Người đẹp Trung Quốc / DJAWA Photo – Zzyuri (쮸리): “Healing White” (148 ảnh)

DJAWA Photo – Zzyuri (쮸리): “Healing White” (148 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Healing White”
Người mẫu: Zzyuri (쮸리)
Tổng số ảnh: 147 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 1.16GB
Kích cỡ ảnh: 5760×8640
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox