DJAWA Photo – Zia (지아): “[LoL] Ahri The Baddest” (118 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “[LoL] Ahri The Baddest”
Người mẫu: Zia (지아)
Tổng số ảnh: 118 ảnh
Dung lượng: 1.15GB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire