Trang chủ / Người đẹp / Người đẹp Trung Quốc / DJAWA Photo – Bambi (밤비): “Christmas Special 2021” (132 ảnh)