Trang chủ / Người đẹp / Người đẹp Trung Quốc / DJAWA Photo – Bambi (밤비): “Christmas Special 2021” (132 ảnh)

DJAWA Photo – Bambi (밤비): “Christmas Special 2021” (132 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Christmas Special 2021”
Người mẫu: Bambi (밤비)
Tổng số ảnh: 131 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 4.26GB
Kích cỡ ảnh: 5760×8640
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire (Part 1)

Download link: MediaFire (Part 2)

Download link: MediaFire (Part 3)

Download link: AnonFiles (Part 1)

Download link: AnonFiles (Part 2)

Download link: AnonFiles (Part 3)


Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)