Dame (담) – Happy Day Vol.2 – Moon Night Snap (70 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: Moon Night Snap Happy Day Vol.2
Người mẫu: Dame (담)
Tổng số ảnh: 33 ảnh + 37 uncensored pics
Dung lượng: 1.08GB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire