Trang chủ / Động vật / Chú chim gãy mỏ được cứu sống nhờ công nghệ in 3D

Chú chim gãy mỏ được cứu sống nhờ công nghệ in 3D

Đây là một chú chim Toucan đáng thương, đã bị một nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ dẫn đến hãy cả mỏ, rồi bị bỏ mặc cho chết. Tuy nhiên, may mắn thay là chú chim bất hạnh này đã được một số người tốt bụng cứu sống. Đặc biệt hơn nữa là chú chim này đã được lắp một chiếc mỏ mới, được tạo ra từ công nghệ in 3D.

Image 97b45623419994c4f738cf7c6e38dcda in post Chú chim gãy mỏ được cứu sống nhờ công nghệ in 3D
Image e97f75e6f894d7f914b40717bc807039 in post Chú chim gãy mỏ được cứu sống nhờ công nghệ in 3D
Image 981dc808e5097ea53351cc144d4e26a5 in post Chú chim gãy mỏ được cứu sống nhờ công nghệ in 3D
Image 2c3fe87364cf600c80de1c36edda6c35 in post Chú chim gãy mỏ được cứu sống nhờ công nghệ in 3D
Image c8806cbac5801351aad64c65bf62a5aa in post Chú chim gãy mỏ được cứu sống nhờ công nghệ in 3D

Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)