Trang chủ / Độc, lạ / Cây nến độc đáo hình trứng khủng long (3 ảnh)

Cây nến độc đáo hình trứng khủng long (3 ảnh)

Cây nến này rất đặc biệt, vẻ bề ngoài trông nó như một quả trứng khủng long, và khi cây nến được đốt cháy dần dần thì bên trong một chú khủng long hiện ra. Sản phẩm này thuộc về công ty có tên Firebox, họ dự định sẽ bán ra vào đầu năm 2016.

Image 5671fc6fd0912 in post Cây nến độc đáo hình trứng khủng long (3 ảnh)
Image 5671fca708c08 in post Cây nến độc đáo hình trứng khủng long (3 ảnh)
Image 5671fc982c7ae in post Cây nến độc đáo hình trứng khủng long (3 ảnh)

Please disable your Adblock to view content on this website.
(Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để xem nội dung tại website này.)